Etäpään käyttäjien kamerankäytön hallinta

Jos haluat estää etäpään käyttäjiä hallitsemasta lähipään kameraa ja tekemästä ja hallitsemasta kameran esiasetuksia, poista asetus käytöstä kohdassa Asetukset > Video > Lähikameran etähallinta.

Jos otat asetuksen Lähikameran etähallinta käyttöön, voit edelleenkin estää etäpään käyttäjiä tekemästä ja käyttämästä lähipään kameran esiasetuksia poistamalla käytöstä asetukset Kameran esiasetusten etäasetus ja Etäsiirtyminen kameran esiasetuksiin.