sisällysluettelo

Mikä se on?
Kaksi uutta vakioraporttia on saatavilla agentin läsnäolosyistä:

  • Edustajan läsnäolon syyn yhteenveto: Luetteloi jokainen agentti, joka kirjautui sisään tietyllä ajanjaksolla, ja sen kokonaispituuden, jona heillä oli määritetty syykoodi valittuna. Voit esimerkiksi nähdä kokonaisajan, jonka agentit olivat keskeytetyssä tilassa, koska he hylkäsivät työtarjoukset.
  • Edustajan läsnäolon syyn tiedot: Luetteloi aina, kun edustajat muuttavat läsnäolosyyään, ja kokonaisajan, jolloin he valitsivat syyn. Voit esimerkiksi nähdä, olivatko edustajat keskeytetyssä tilassa, koska he hylkäsivät työtarjouksen

Avainedut)
Tarjoaa yhteenvedon ja tiedot agenttien saatavuudesta tietyn ajanjakson aikana (valvojan hallittavissa oleva ajanjakso).

Hyvä tietää
Kun agentti hylkää työtarjouksen ja asetetaan keskeytettyyn tilaan, raportissa näkyy kaksi riviä samalle keskeytetylle tilalle. Yksi rivi ilmoittaa 1 sekunnin (0:00:00:01). Toisella rivillä näkyy jäljellä oleva keskeytetyn tilan aika. Ratkaisua käsitellään tulevassa julkaisussa.

Tärkeimmät linkit
Agentin läsnäolon syyn yhteenvetoraportti
Agentin läsnäolon syyn yksityiskohtainen raportti