sisällysluettelo

Olemme päivittäneet Tapahtuman haara merkintä Flow Designerissa valinnaisen signaalin heiton mahdollistamiseksi. Voit nyt suunnitella vuot sisältämään useita ulostuloja ja tapahtumahaaran lähettämän signaalin sen jälkeen, kun haaran saaliit on alustettu. Tapahtumahaaran sieppaukset alustetaan ennen valinnaisen lähtösignaalin lähettämistä.