Agenda's beheren

Beheerders kunnen agenda's voor alle kamersystemen in hun Lifesize-account beheren vanuit de pagina Kamersystemen in de beheerconsole. Klik op camera om de pagina te openen.

OPMERKING: zorg ervoor dat de vereiste instellingen zijn geconfigureerd voordat u een Icon abonneert op een agenda. Uw Icon moet ook gekoppeld zijn aan uw vergaderruimte. Meer informatie.

  1. Selecteer  naast het kamersysteem dat u wilt beheren. Daardoor wordt het venster Geavanceerde instellingen geopend.
  2. Selecteer het tabblad Agenda . Klik op Abonneren om een agenda te zoeken en uw Icon daarop te abonneren. Als dit al is ingesteld, wordt het huidige agenda-abonnement weergegeven.
  3. Als u dit voor het eerst instelt, selecteert u uw agendaprovider en volgt u de instructies. Na de initiële instelling kunt u de agenda's van uw organisatie zoeken. Selecteer de gewenste kalender en klik op Abonneren.
  4. U kunt de agenda wijzigen door op Opzeggen te klikken en opnieuw te beginnen.

Meer informatie over vergadermeldingen en andere veelgestelde vragen over agenda's.


Voor Microsoft Office 365 en Microsoft Exchange Server 2013

Voor de initiële setup heeft u de beheerdersinloggegevens van uw Microsoft Office 365- of Microsoft Exchange Server-account en imitatiebevoegdheid nodig. Meer informatie.


Opmerkingen voor Microsoft Office 365-gebruikers:

  • Standaard wordt de naam van de organisator weergegeven in de agenda. Volg deze stappen als u wilt dat ook de naam van de vergadering wordt weergegeven. Deze machtiging moet per ruimte worden ingesteld en de wijziging wordt alleen toegepast op toekomstige vergaderingen.
  • Bij het zoeken naar een agenda gebruikt Microsoft Office 365 alleen het begin van de zoekstring. Als u bijvoorbeeld Sarah Smith zoekt, komen Sarah en ssmith wel overeen, maar Smith niet.
  • Als u een foutmelding krijgt bij het zoeken naar een ruimte in de agenda, neem dan contact op met uw systeembeheerder om te controleren of de machtigingen correct zijn ingesteld.