Kamersystemen beheren

Beheerders kunnen alle Lifesize-kamersystemen in hun Lifesize-bedrijfsaccount bekijken op de pagina Kamersystemen van de beheerconsole. Klik op camera  om de pagina te openen.

  • Koppel uw Lifesize Icon-kamersysteem aan de cloudservice
  • U kunt een kamersysteem uit uw Lifesize-account verwijderen door het selectievakje naast de naam van het systeem te selecteren en op Verwijderen uit cloud te klikken. Als u een systeem verwijdert dat gekoppeld is aan een individuele gebruiker of een gedeelde vergaderruimte, dan wordt alleen de verbinding met het systeem verbroken. Het gebruikers- of vergaderruimte-account blijft beschikbaar in uw Lifesize-account.
  • Als u zich in hetzelfde netwerk bevindt als de Lifesize Icon, klikt u op external om de webinterface van de Icon te openen.
  • U kunt het rapport van het kamersysteem downloaden in CSV-indeling door te klikken op Exporteren.
  • Zie voor informatie over het aanpassen van uw kamersysteem Uw Icons aanpassen en Uw Lifesize Phone HD aanpassen.


Beheerders kunnen groepscontacten toevoegen aan het gedeelde telefoonboek, zoals kamersystemen van derde partijen die niet zijn verbonden met Lifesize. Zie Groepscontacten beheren.