Groepsinstellingen

 1. Log in op de beheerconsole.
 2. Klik op Accountinstellingen vanuit het navigatiemenu.
 3. Selecteer het tabblad Groepsinstellingen.
  • Groepstaal: kies de standaardtaal voor uw account. Gebruik de groepstaal voor de volgende scenario's:
   • Voor nieuwe gebruikers is de standaardtaal van de app de systeem- of browsertaal van de gebruiker. Als Lifesize de systeem- of browsertaal niet vindt of ondersteunt, dan wordt de standaard groepstaal weergegeven. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke taal voor de app naar een van de ondersteunde talen te veranderen.
   • De e-mails voor gebeurteniswaarschuwingen voor Icon gebruiken de groepstaal. Als dit ingeschakeld is en van toepassing is op uw account, dan worden alle e-mailwaarschuwingen voor kamersystemen verzonden in de taal aangegeven in de groepstaalinstellingen
  • Chat: chat in- of uitschakelen voor alle gebruikers in uw account.
  • Telefoonnummers: selecteer een hoofdnummer en maximaal twee optionele telefoonnummers die worden weergegeven in kalender- en e-mailuitnodigingen en op de Bel me-pagina voor gastgebruikers. Als u geen hoofdnummer kiest, wordt standaard het Amerikaanse telefoonnummer weergegeven. Het hoofdnummer verschijnt ook in Mijn profiel in de Lifesize-app en in het Mijn info-scherm op Lifesize Icons en Lifesize Phones. 
  • Opnemen en delen: 
   • Opnemen toestaan: staat het opnemen van gesprekken, vergaderingen en Live Stream-gebertenissen toe.
   • Openbaar delen van opnames toestaan: geeft aan of gebruikers opnames van gesprekken en vergaderingen buiten de groep kunnen delen met een openbare link. De eigenaar van de vergadering of opname bepaalt het publiek binnen de Lifesize-groep. OPMERKING: opnemen moet ingeschakeld zijn voor uw account. 
  • Vergaderlay-out:  kies standaard schermlay-outs die gebruikt worden voor alle gesprekken en vergaderingen.
   • Optie 1: Geeft degene die aan het woord is meer ruimte in de lay-out.
   • Optie 2: Geeft alle deelnemers evenveel ruimte in de lay-out tot er meer dan 4 deelnemers zijn; daarna wordt degene die aan het woord is groter weergegeven.
  • Domeinenfilter: Beperkt de accounts van nieuwe gebruikers tot specifieke domeinen voor extra beveiliging. Gebruikers die proberen lid te worden van uw account met een e-mailadres dat geen deel uitmaakt van dit domein, ontvangen een foutbericht. Door bijvoorbeeld @bedrijfsnaam.com in te voeren in het veld, kan er geen nieuw gebruikersaccount worden aangemaakt met een ander e-maildomein dan @bedrijfsnaam.com. Als beheerder kunt u nieuwe gebruikers met geautoriseerde e-mailadressen automatisch goedkeuren en voorkomen dat nieuwe gebruikers zonder geautoriseerde e-mailadressen aan uw account worden toegevoegd.
  • Chatintegratie: maakt integratie met uw bestaande Microsoft Teams- of Slack-accounts mogelijk.