Kamersystemen beheren

Beheerders kunnen alle Lifesize-kamersystemen in hun Lifesize-bedrijfsaccount bekijken op de pagina Kamersystemen van de beheerconsole

  • Koppel uw Lifesize Icon-kamersysteem aan de cloudservice
  • U kunt een kamersysteem uit uw Lifesize-account verwijderen door het selectievakje naast de naam van het systeem te selecteren en op Verwijderen te klikken. Als u een systeem verwijdert dat gekoppeld is aan een individuele gebruiker of een gedeelde vergaderruimte, dan wordt alleen de verbinding met het systeem verbroken. Het gebruikers- of vergaderruimte-account blijft beschikbaar in uw Lifesize-account.
  • U kunt het rapport van het kamersysteem downloaden in CSV-indeling door te klikken op Alles exporteren.
  • Zie voor informatie over het aanpassen van uw kamersysteem Uw Icons aanpassen en Uw Lifesize Phone HD aanpassen.
  • Zorg ervoor dat u Lifesize Calendar hebt geconfigureerd  om te voldoen aan de vereisten voordat u een Icon abonneert op de Agendadienst.