inhoudsopgave

Wat is het?

Agenten hebben nu specifieke machtigingen nodig om agenten of wachtrijen in hun werkbalk Transfer Menu te bekijken.

  1. De AGENT ERVARING OVERDRACHT MENU AGENTEN BEKIJKEN toestemming schakelt de Agentenlijst in het doorschakelmenu van een agent in. Gebruikers zonder deze toestemming hebben de agentlijst niet zichtbaar voor hen voor een overdracht.
  2. De AGENT ERVARING TRANSFER MENU WACHTRIJEN WEERGAVE machtiging schakelt de lijst Wachtrijen in het doorschakelmenu van een agent in. Gebruikers zonder deze toestemming hebben de lijst Wachtrijen niet zichtbaar voor hen voor een overdracht.

Deze machtigingen hebben geen invloed Lijsten overdragen. Als een doorverbindlijst aan een agent is toegewezen, kunnen ze alle daarin opgenomen contacten bekijken en selecteren.