inhoudsopgave

Wat is het?

Basic Flow Debug Logs voegen een nieuwe snapshot-notatie toe aan de logboekinteractiestatus en tonen een pagina die de interactieoverzichtsinformatie geeft die alle gebeurtenissen bevat die door rapportage worden gebruikt, evenals alle snapshot-logboeken.

Belangrijkste voordelen:

Beheerders hebben nu toegang tot Flow Debug Logs op de pagina Flow Debug Logs. De stroomnotatie van het foutopsporingslogboek kan fouten opsporen in volledige stroomomgevingen of gespecificeerde variabelen binnen specifieke takken van de stroom. Stroomfoutopsporingslogboeken zorgen voor meer inzicht in stroomstappen, interactietiming en samenvattende route-informatie voor gebruikers die stromen bouwen of bewerken.

Goed om te weten:

Zoek de nieuwe pagina Flow Debug Logs in de configuratie-interface onder Flows > Flow Debug Logs. De nieuwe Debug Log-notatie is te vinden in de stroombewerkingsinterface onder Gegevensuitwisseling.