inhoudsopgave

Wat is het?
De volgende updates zijn aangebracht in de historische rapportage:

Geplande rapporten

E-mailonderwerpregels kunnen worden aangepast in het veld Titel.

Rich text-opmaak is beschikbaar in de berichttekst, waaronder: lettertypefamilie, lettergrootte, tekstkleur, achtergrondkleur, vet, cursief en uitlijning.

U kunt meerdere dashboards aan een melding toevoegen.

Rapportdetails voor geplande en geëxporteerde rapporten

U kunt de dashboard- of rapportdetails opnemen voor een geëxporteerd of per e-mail verzonden rapport. De opgenomen details zijn: naam van de collectie, naam van de widget (dashlet), tijdstempel en toegepaste filters.

Belangrijkste voordelen)
Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om een ​​beschrijving te geven, evenals aanvullende details met geplande rapporten.