inhoudsopgave

Wat is het?
Een nieuwe stroomnotatie genaamd SFDXE Upload Attachment maakt het mogelijk om bestanden als bijlage naar een Salesforce-object te uploaden. Er kan bijvoorbeeld een audio-opname aan een lead of case worden bevestigd. Deze nieuwe notatie voor gegevensuitwisseling bevat configureerbare parameters om het type en de naam van het bestand dat wordt geüpload te definiëren.

Belangrijkste voordelen)
Mogelijkheid om binaire bestanden die toegankelijk zijn via openbare URL's te uploaden naar records in Salesforce vanuit de stroom.

Goed om te weten
Hoewel deze functie in de eerste plaats is ontwikkeld om het uploaden van opnamen naar Salesforce mogelijk te maken om te voldoen aan een upload naar lead-vereiste, kan deze worden gebruikt om elk bestand te uploaden waartoe de stroom toegang heeft via een openbaar beschikbare URL.

Sleutelkoppelingen
Flow Designer-referentie