Administratorer

Et selskap har vanligvis en Lifesize-admin som har alle privilegier til å administrere alle brukere og systeminnstillinger i Lifesize kontoen. Administratorer bruker den nettbaserte admin-konsollen på manage.lifesizecloud.com for å administrere brukere, møter og romsystemer og konfigurere globale innstillinger.

Fra administrasjonskonsollen, overvåke forbruk og kvalitetsberegninger, for eksempel møtedeltakelse per bruker og rom, lengde på anrop og systembruk fra instrumentpanelet. Du kan også laste ned detaljerte historikk- og aktivitetsrapporter.

Hva vil du gjøre?