Avanserte innstillinger

Konfigurer innstillingene for din Lifesize-konto fra admin-konsollen. Klikk på profilnavnet ditt øverst til høyre, og velg deretter Avanserte innstillinger.

Profil

Fanen Profil viser detaljer for din bedrifts Lifesize-abonnement. Du kan redigere konto- og personlige detaljer, inkludert ditt passord og din e-postadresse. Når du endrer språket i avsnittet Personlig, endres språket bare i adminkonsoll-visning.

SSO

For informasjon om hvordan du konfigurerer SSO, kan du se Enkel pålogging.


Funksjoner og alternativer

Administrer globale innstilling for din Lifesize-konto fra fanen Funksjoner og alternativer. Alle endringer du foretar her, gjelder for hele din Lifesize-gruppe.

 • Gruppespråk: Velg språket i grensesnittet for hele gruppen.
 • Telefonnumre: Velg et hovednummer og opptil to valgfrie telefonnumre som skal vises i e-post- og kalenderinvitasjoner og på Ring meg-siden for gjestebrukere. Hvis ikke du foretar et valg for hovednummeret, vises det amerikanske telefonnummeret som standard. Hovednummeret vises også i Min profil i Lifesize-appen og Min info-skjermbildet i Lifesize Icons og Lifesize Phones.
 • Ta opp og del: Gir mulighet for opptak av samtaler, møter og Live Stream-hendelser. Oppgi om brukere kan dele anorps- og møte-opptak utenfor gruppen. Den som eier møtet eller opptaket, avgjør publikum innenfor Lifesize-gruppen. Gå til instrumentbordet for å se tilgjengelige opptakstimer som er basert på din abonnementsplan. Merk: Aktivering av offentlig deling i Opptak og del, inkluderer ikke offentlig deling av Live Stream-hendelser. For more information, see Administrer Live Stream.
 • Funksjoner: Aktiver Chat gir brukere mulighet for å chatte når som helst.
 • Aktiver hendelsesvarslinger for Lifesize Icon: Oppgi en e-postadresse for å aktivere Lifesize til å sende systemhendelsesvarsler. Du kan spesifisere en brukers e-postadresse eller en egen konto satt opp spesielt for å motta varsler. Du kan også vurdere å sende varslene direkte til problemløsningssystemet.
 • Oppsett: Velg standard skjermbildeoppsett som skal brukes til alle anrop og møter.
 • Egendefinerte Icon-bakgrunner: Velg bakgrunnen du foretrekker for Lifesize Icons, eller velg Ingen bakgrunn. Hvis du foretrekker et egendefinert bakgrunnsbilde i stedet for standard Lifesize-bilde, bla til ønsket bildefil og last opp bildet. Bildefilen må være i PNG-format og ikke større enn 5 MB. For mer informasjon, se Tilpass dine Lifesize Icon-systemer.
 • Domenefilter: Begrenser domenene for nye brukere.


Nettverk

Fanen Nettverk gir detaljer om IP-adressene og beliggenhetene til Lifesize skybaserte tjenester.

Still inn Gateway Tunneling-bithastighet til maks. kb/sek for anrop.

Nedlastinger for utvidelser er tilgjengelige i fanen Avanserte innstillinger > Nettverk.

 • Windows installasjonspakke
 • Lifesize Google Chrome-utvidelse
 • Lifesize Microsoft Outlook-tillegg