Konfigurer kalenderintegrering

Lifesize-appen kan integreres med ditt foretrukne postkalendersystem. For å abonnere dine Lifesize Icons kalendertjenesten i admin-konsollen, må integreringen være riktig konfigurert. 

For å oppnå integrering, må du ha en romsystem-postkasse og riktig påloggingsinformasjon for din kalenderleverandør.

Din Lifesize Icon må også knyttes til ditt konferanserom. Få mer informasjon.


For Microsoft Office 365 og Microsoft Exchange Server

Ved førstegangsoppsett må du ha administratorrettigheter for din Microsoft Office 365- eller Microsoft Exchange Server-konto. Du vil også trenge representasjonsrettigheter. Representasjon trengs vanligvis når én enkelt konto trengs til å få tilgang til mange kontoer, for eksempel i nett-tjenesteapplikasjoner. Få mer informasjon.

Når kalenderintegreringen er konfigurert, kan du abonnere Lifesize Icons til kalendertjenesten.