Hendelsesvarslinger for Lifesize Icon

Lifesize gjør det enkelt å proaktivt overvåke helsen til dine Lifesize Icons. Lifesize overvåker tilstander og varsler med e-postvarslinger umiddelbart når varselforhold detekteres. Varslinger settes opp i Admin-konsollen.

Lifesize varsler om følgende forhold:

Type hendelse

Beskrivelse

Frakoblet

Denne Lifesize Icon har vært offline i mer enn 3 minutter.

Frakoblet Denne Lifesize Icon har vært offline i mer enn 40 minutter etter at en programvareoppgradering er startet.

Mikrofon frakoblet

Mikrofonen har vært frakoblet i mer enn 3 minutter.

Display frakoblet

Displayet har vært frakoblet i mer enn 3 minutter.

Telefon er frakoblet

Telefonen har vært frakoblet i mer enn 3 minutter.

SIP2-registrering mislykket

SIP-registrar 2 har vært frakoblet i mer enn 3 minutter.

Stort lydpakketap

Anropet hadde lydpakketap på mer enn 3 %.

Kritisk lydpakketap Anropet hadde 100 % lydpakketap.
Stort videopakketap Anropet hadde videopakketap på mer enn 3 %.
Kritisk videopakketap Anropet hadde 100 % videopakketap.

 

Sett opp varsler

  1. Gå til Avanserte innstillinger i admin-konsollen.
  2. Velg fanen Funksjoner og alternativer og merk deretter avkrysningsboksen for å aktiver Lifesize Icon-hendelser.
  3. Oppgi e-postadressen som Lifesize vil bruke til å sende varsler.
  4. Merk: Bare én enkelt e-postadresse kan oppgis.

  5. Klikk Oppdater.

Tips: Vurder å sende e-postvarslinger til en egen e-postkonto. For store organisasjoner der flere Icons brukes, bør du vurdere å sende e-postvarsler til systemet for merking av saker.

MERK: Du kan når som helst sjekke status for et Icon ved å gå til siden Romsystemer i adminkonsollen.

Se Åpne nettverksporter for å bekrefte at brannmuren din tillater utgående tilgang fra nettverket ditt til den bestemte destinasjonsporten for overvåking av Lifesize Icon.