Tilpass dine Lifesize Icon-systemer

Hvis du har Lifesize Icon-systemer koblet til Lifesize skybaserte tjeneste, kan du laste opp et tilpasset bakgrunnsbilde.

  1. Logg deg på Lifesize admin-konsoll.
  2. Naviger til Avanserte innstillinger > Funksjoner og alternativer > Egendefinert Icon-bakgrunn.
  3. Velg Egendefinert bakgrunn, klikk deretter på Bla ...  og finn bildefilen.
    Filen må være i PNG-format, og anbefalt maks.-størrelse er 1920 x 1080 piksler.
  4. Klikk på Oppdater for å laste opp filen til dine Lifesize Icon-systemer.

Alle dine Lifesize Icon-systemer viser det egendefinerte bakgrunnsbildet når det ikke er noe anrop. Når en bruker trykker på en knapp på Lifesize-telefonen eller fjernkontrollen, viser systemet nærmeste kameravisning. Hvis du har to skjermer i møterommet, har begge skjermer egendefinert bakgrunn.

For å endre bakgrunnsbildet, laster du opp en ny tilpasset bildefil.

For å fjerne bildet fra dine Lifesize Icon-systemer, velger du Ingen bakgrunn og klikker deretter på Oppdater.