Tilpass din Lifesize Phone HD.

For Lifesize app-kunder med Lifesize Phone HD koblet til et Lifesize Icon-seriesystem (ekskludert Lifesize Icon Flex), kan du tilpasse tidssonene og knappene på hjem-skjermbildet på Lifesize Phone HD via siden Rom systemer på adminkonsollen på Lifesize-appen.

 1. Logg på og klikk på Romsystemer.
 2. Velg telefonen duv il tilpasse ved å klikke på Lifesize Phone HD-koblingen i raden sin. Du kan velge flere telefoner ved å klikke på avkrysningsboksen ved siden av hvert navn som er assosiert med en Lifesize Phone HD. Velg Tilpasset/tilpassede valgt(e) telefon(er).
 3. Still inn Tidssoner for hjem-skjerm: Bruk nedtrekksmenyene til å velge opptil fire tidssoner. Du kan også velge ingen. Dra og slipp for å flytte tidssonene i foretrukne posisjoner. MERK: Den store klokken på startskjermen kan ikke tilpasses og viser lokal tid og dato. Klikk på Neste.
 4. Still inn knapper for startskjermen: Klikk på en knapp for å velge. Det finnes flere knapper å velge mellom:
 • Til stede
 • Kamera
 • Søvn
 • Start
 • Volum
 • IF (Ikke forstyrr)
 • Tilstand
 • Kalender
 • Min info
 • Favoritter
 • Anrop
 • Katalog
 • Møter
 • Nyeste
 • Legg til en Oppringningssnarvei

Du kan velge opptil fire knapper. Du kan også velge ingen. Dra og slipp for å flytte knappene i ønskede posisjoner. Klikk på X øverst til høyre for å fjerne det fra startskjermen. Hvis du har valgt fire knapper, må du flytte den ene før du kan legge til en annen.

Du kan legge til en oppringningssnarvei for brukere i Katalogen, Møter eller tredjeparter du ringer til regelmessig. Knappen er kun aktiv hvis det er 0–3 knapper i forhåndsvisningen, ellers vil knappen være nedtonet i grått og være inaktiv.

  • Velg knappen Oppringningssnarvei for å Legge til en snarvei for anrop.
  • For å velge noen i Katalogen, begynner du ved å skrive inn visningsnavnet, så vil oppringningsdetaljene fylles ut automatisk. Velg riktig oppføring og klikk deretter på Legg til.
  • For en ny oppføring, tast inn et visningsnavn og anropsdetaljer. Oppføringen av anropsdetaljer skal være en IP-adresse eller en Lifesize-utvidelse. Velg Legg til.
  • Etter at du har lagt til en oppringningssnarvei til startskjermen, kan du endre visningsnavnet ved å bevege markøren over visningsnavnet og deretter klikke på den for å redigere den.
  • Klikk på Neste.

5. Det kan ta opptil ett minutt å oppdatere telefonen din. Pågående samtaler vil ikke forstyrres, men nye oppringninger må vente til etter oppdateringen. Klikk på Oppdater når du er klar til å fortsette.