Direktemedia

Direktemedia punkt-til-punkt samtaler

En punkt-til-punkt forbindelse referer til en kommunikasjonslinje mellom to noder eller endepunkter. Punkt-til-punkt samtaler mellom Lifesize-klienter kan rute medier (lyd, video og innhold) gjennom bedriftens nettverk, eller direkte mellom ditt hjemmekontor og bedriftsnettverk i stedet for å videresende media gjennom Lifesizes skybaserte tjeneste.

Punkt-til-punkt UTEN direkte Media  Punkt-til-punkt MED direkte Media
   

Å koble til gjennom ditt bedrifstnettverk eller sammenkoble direkte mellom hjemmekontorer eller andre lokale nettverk der det er mulig, forkorter veien mellom enheter, noe som reduserer ventetid og forbedrer samtalekvaliteten. En mer direkte rute bidrar også til å unngå unødvendig bruk av din internett-forbindelse når du kobler til fra samme sted eller campus når det ofte er en mer logisk vei tilgjengelig. I disse punkt-til-punkt samtale-scenariene, rutes signaltrafikken fortsatt via Lifesize servere, men dette representerer bare en liten mengde data sammenlignet med sanntids media.

Hvis en punkt-til-punkt samtale eskalerer, eller det er behov for oversettelse av video- og lydformat (transkoding), videresender klienten automatisk media til Lifesize front-end serverne uten forsinkelser eller avbrudd.

LifeSize utnytter en form for interaktiv tilkoblingsetablering (ICE), som automatisk bestemmer den beste veien å rute trafikken i punkt-til-punkt samtale-scenarier mellom Lifesize klienter. ICE fastsetter en logisk tilnærming til å identifisere den beste ruten for media, med minst mulig antall etapper eller enheter å passere igjennom. Teknikker for bedre utnyttelse som Session Traversal Utilities for NAT (STUN) og Traversal Using Relay around NAT (TURN) over både UDP- og TCP-tilkoblinger i rekkefølge betyr at ICE jobber med en elimineringsprosess for å finne den optimale veien for å rute media for din samtale. 

Følgende er den trinnvise prosessen en Lifesize direkte media klientsamtale går gjennom når du forsøker å opprette en tilkobling:

MERK: Se  Åpne nettverksporter (porter 3478 og 443) og IP-adresser  for mer informasjon om hvordan du verifiserer brannmurinnstillingene for direkte medier.

  1. DIREKTE MEDIA (lokalt medium)Først forsøker klienten å rute media direkte gjennom det lokale nettverket over UDP, uten å måtte gå gjennom en brannmur, for å nå serverklienten. Hvis denne veien er mulig, forsøker systemet følgende trinn. 
  2. DIREKTE MEDIA (STUN Reflexive) – Ettersom ingen lokal rute er mulig, forsøker klienten å rute media over UDP ved å passere gjennom den lokale brannmuren, så direkte over Internettet til brannmuren i den andre enden. Hvis denne prosessen mislykkes, forsøker systemet følgende trinn. 
  3. DIREKTE MEDIA (TURN via UDP) – Hvis verken direkte eller STUN refleksiv medieruter er mulig, forsøker klienten å koble til over UDP-port 3478 gjennom den lokale brannmuren til den nærmeste TURN-serveren for å videresende (eller proxy) trafikken til klienten i den andre enden, og omgår Lifesize front-end serverne. Hvis denne prosessen mislykkes, forsøker systemet følgende trinn. 
  4. VIDERESENDT (UDP) –Hvis det ikke er mulig å etablere direkte mediaforbindelser (UDP 3478 er blokkert for utgående, de direkte media TURN-serverne er utilgjengelige, eller det er behov for transkoding av video/lyd format, så faller klienten tilbake til å videresende trafikk via LifeSize frontserverne ved hjelp av UDP-porter i 10000-28000 området.
  5. VIDERESENDT (TURN via TCP) – Hvis utgående påbegynte UDP-tilkoblinger ikke tillates fra det lokale nettverkets medieruter gjennom den lokale brannmuren over TCP port 443 (TURN) til Lifesize frontserverne og deretter til kunden i den andre enden.

 UNNTAK:  Hvis du har et Lifesize ikon koblet til din brukerkonto, vil innkommende samtaler ikke bruke direkte media selv om oppringingen blir besvart på en støttet Lifesize-klient.

For mer detaljert informasjon om direkte media-scenarier, kontakt Lifesize teknisk kundestøtte. 

Kjente problemer med direkte media

  • Presentasjon stopper (og må startes på nytt) når en direkte media punkt-til-punkt samtale eskaleres til tre-veis konferansen ved opptaksstart.
  • Kildens IP-adresse vises ikke i administrasjonskonsollen.