Åpne nettverksporter

Hvis Lifesize-klienter (inkludert Icon) har problemer med å koble til den skybaserte tjenesten, må du kontrollere at nettverket er riktig konfigurert.

Hvis du har konfigurert en nettproxy, sjekk at følgende domener er hvitelistet: lifesizecloud.com, jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com, og cloudfront.net.

Merk: Følgende porter antar en aktiv brannmur med aktivert symmetrisk UDP.

For en liste med IP-adressene som Lifesize skybaserte tjeneste bruker, logg på adminkonsollen og åpne Avanserte innstillinger > Nettverk.

 

Lifesize-systemer og apper som er koblet til Lifesize skybasert tjeneste

Kontroller at brannmuren tillater utgående tilgang fra nettverket til følgende målporter.

Protokoll Kilde-IP Kildeport Mål-IP Målport Beskrivelse
TCP Alle Alle Hviteliste domene *lifesizecloud.com 80 HTTP: Lifesize app nedlasting og programvareoppdateringer

MERK: Sender videre til siden for nedlasting av Adminkonsoll

TCP Alle Alle Hviteliste domene *ifesizecloud.com 443 HTTPS: Lifesize-skrivebord, nettapp, proviantering og Icon-helseovervåking
TCP Alle Alle Hvitelistedomener jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com, twilio.com og cloudfront.net 443 HTTPS: Lifesize-app streaming og avspilling, og spørsmål og svar under live streaming
TCP Alle Alle Hvitelistedomener primlb.lifesizecloud.com og primpps.lifesizecloud.com 5222 HTTPS: Lifesize skrivebordschat, mobil chat
TCP Alle Alle Hvitelistedomener primlb.lifesizecloud.com og primpps.lifesizecloud.com 443 HTTPS: Lifesize skrivebordschat, mobil chat hvis 35061/TCP ikke er tilgjengelig
TCP Alle Alle Offentlige IP-adresser oppgitt i Adminkonsoll > Avanserte innstillinger > Nettverk. 35061 Lifeside app -signalisering (SIP/TLS)
UDP Alle Alle Offentlige IP-adresser oppgitt i Adminkonsoll > Avanserte innstillinger > Nettverk. 10000-28000 SRTP-media


Skype for Business online

Kontroller at brannmuren tillater utgående tilgang fra nettverket til følgende målporter.

MERK: Disse portene er i tillegg til die som anbefales av Microsoft for full betjening av din Skype for Business-løsning.

Protokoll Kilde-IP Kildeport Mål-IP Målport Beskrivelse
TCP/UDP Alle Alle IP-adresser oppgitt i Lifesize Community. 30000-50000 Klient A/V Media

På lokal Microsoft Lync og Skype for Business

Kontroller at brannmuren tillater utgående tilgang fra nettverket til følgende målporter.

MERK: Disse portene er i tillegg til die som anbefales av Microsoft for full betjening av din Skype for Business-løsning.

Protokoll Kilde-IP Kildeport Mål-IP Målport Beskrivelse
TCP/UDP Alle Alle IP-adresser oppgitt i Lifesize Community. 30000-50000 Klient A/V Media
TCP Edge Server 5061 IP-adresser oppgitt i Lifesize Community. 5061 Edge Server anropsignalisering
TCP/UDP Edge Server 50000-59999 IP-adresser oppgitt i Lifesize Community. 30000-50000 Edge Server A/V Media

Les mer om Microsoft Lync og Skype for Business Federation med Lifesize skybaserte tjeneste.

 

For tredjeparts SIP-systemer

Kontroller at brannmuren tillater utgående tilgang fra nettverket til følgende målporter.

Statisk NAT og innkommende porter kan også være påkrevd. Se produsentens spesifikasjoner.

Protokoll Kilde-IP Kildeport Mål-IP Målport Beskrivelse
TCP/UDP Alle Alle Offentlige IP-adresser oppgitt i Adminkonsoll > Avanserte innstillinger > Nettverk. 5060 SIP/TLS
UDP Alle Alle Offentlige IP-adresser oppgitt i Adminkonsoll > Avanserte innstillinger > Nettverk. 10000-28000 RTP media

For tredjeparts H.323-systemer

Kontroller at brannmuren tillater utgående tilgang fra nettverket til følgende målporter.

Statiske NAT- og inngående porter kan også kreves. Sjekk produsentens spesifikasjoner.

Protokoll Kilde-IP Kildeport Mål-IP Målport Beskrivelse
TCP Alle Alle Offentlige IP-adresser oppgitt i Adminkonsoll > Avanserte innstillinger > Nettverk. 1720 H.225: anropsignalisering
TCP Alle Alle Offentlige IP-adresser oppgitt i Adminkonsoll > Avanserte innstillinger > Nettverk. 10000-16000 H.245: kontrollkanal
UDP Alle Alle Offentlige IP-adresser oppgitt i Adminkonsoll > Avanserte innstillinger > Nettverk. 10000-28000 RTP-media hvis tredjepartsenhet ikke er konfigurert for kryptering. SRTP-media hvis tredjepartsenhet er konfigurert for kryptering