Underdomener

Noen brannmursystemer klarer ikke å hviteliste jokertegn. Derfor må du hviteliste alle underdomenene hver for seg.

For mer informasjon om brannmurinnstillinger, se Åpne nettverksporter.

*.lifesizecloud.com

Følgende er en liste med underdomener som skal inkluderes bare hvis du ikke klarer å hviteliste *.lifesizecloud.com jokertegn:

Liste med underdomener Bruk av underdomene
api.lifesizecloud.com API-tilgang i adminkonsoll
calendarservice.lifesizecloud.com Icon-kalendertjeneste
call.lifesizecloud.com Ring meg-side
call.history.lifesizecloud.com Anropslogg adminkonsoll
callmanager.lifesizecloud.com Skynettleser/skrivebordklienter som støtter direktemedier
cdn.lifesizecloud.com Icon autom. programvareoppdatering
cfdwh.lifesizecloud.com Datavarehus
direct.lifesizecloud.com For direkte medier
directory.lifesizecloud.com Katalogtjeneste adminkonsoll
download.lifesizecloud.com Laste ned applikasjonen og oppdateringer
eblogin.lifesizecloud.com  Foreldet
galapi.lifesizecloud.com Dash-support
images.lifesizecloud.com Brukes i adminkonsoll
launch.lifesizecloud.com Internet Explorer Web-app
live.lifesizecloud.com Innspillingstjeneste
local.lifesizecloud.com Godkjenning med enkeltpålogging
login.lifesizecloud.com Logg på Web-appen
lync.lifesizecloud.com S4B-interoperabilitet
manage.lifesize.com Lifesize Cloud Management, Icon-sammenkobling
manage.lifesizecloud.com Adminkonsoll
nucleusproxy.lifesizecloud.com Mikrotjeneste for klient
outlook.lifesizecloud.com Outlook programtillegg
phonehd.lifesizecloud.com Konfigurasjon HD-telefon
present.lifesizecloud.com Del trådløst på Dash
primlb.lifesizecloud.com Chat-tjeneste i applikasjonen
shop.lifesizecloud.com E-handel
stream.lifesizecloud.com Inngangspunkt for å se direktestreaming
webapp.lifesizecloud.com Web-apptjeneste

 

*.walkme.com

Følgende er en liste med underdomener som skal inkluderes bare hvis du ikke klarer å hviteliste  *.walkme.com jokertegn:

Liste med underdomener Bruk av underdomene
cdn.walkme.com Walkme-siden på adminkonsoll
playerserver.walkme.com Walkme-siden på adminkonsoll
rapi.walkme.com Walkme-siden på adminkonsoll
ec.walkme.com Walkme-siden på adminkonsoll

 

*.amazonaws.com 

Følgende er et underdomene som skal inkluderes bare hvis du ikke klarer å hviteliste  *.amazonaws.com jokertegn:

Liste med underdomener Bruk av underdomene
*.amazonaws.com Applikasjonsoppdatering
 s3-us-west-2.amazonaws.com Applikasjonsoppdatering og henting av Icon-bakgrunn 

 

*.callstatsio.com

Følgende er en liste med underdomener som skal inkluderes bare hvis du ikke klarer å hviteliste  *.callstatsio.com jokertegn:

Liste med underdomener Bruk av underdomene
collector.callstats.io Samler samtalestatistikk
auth.callstats.io Samler samtalestatistikk
appsettings.callstats.io Samler samtalestatistikk
taas.callstats.io Samler samtalestatistikk
events.callstats.io Samler samtalestatistikk
stats.callstats.io Samler samtalestatistikk