Konfigurer en web-proxy

For å konfigurere web-proxy-autentisering på Lifesize-skrivebordappen:

  1. Velg Fil > Nettverkskonfigurasjon.
  2. Velg ett av følgende alternativer:
    • Ingen proxy for å deaktivere bruk av webproxyen.
    • Manuelle proxyinnstillinger for å legge inn en vert, port, brukernavn eller passord.
    • En link for endring av systemproxy-innstillinger vises hvis du ønsker å redigere preferanser for nettverkssystem. Systemproxy-innstillinger til å bruke OS X- eller Windows-innstillinger til proxy-konfigurasjon.
  3. Hvis du er pålogget, må du logge av og på igjen for at innstillingene skal tre i kraft.