Administrer romsystemer

Administratorer kan se alle Lifesize romsystemer i sin Lifesize bedriftskonto fra siden Rom -systemer på admin-konsollen. Klikk på kamera  for å få tilgang til siden.

  • Par ditt Lifesize Icon romsystem til den skybaserte tjenesten
  • For å fjerne et romsystem fra din Lifesize-konto, merk avkrysningsboksen ved siden av navnet på systemet og klikk på  Fjern fra sky. Hvis du fjerner et system knyttet til en individuell bruker eller delt konferanserom, er bare systemet frakoblet. Brukeren eller konferanseromkontoen er fortsatt tilgjengelige i din Lifesize-konto.
  • Hvis du er i samme nettverk som Lifesize Icon, klikk på ekstern for å få tilgang til nettgrensesnittet for Icon.
  • For å laste ned romsystemets rapport i CSV-format, klikk på Eksporter.
  • For informasjon om hvordan du tilpasser romsystemet ditt, se Tilpass dine ikoner og Tilpass dine Lifesize HD-telefon.


Administratorer kan legge til gruppekontakter til den delte kategorien, som tredjepartsromsystemer som ikke er koblet til Lifesize. Se Administrer gruppekontakter.