Konfigurasjon av SSO

Lifesize-appen støtter enkel pålogging (Single Sign On (SSO)) ved bruk av et SAML 2.0-kompatibelt identitetsleverandørrammeverk (IdP). Konfigurer og valider innstillingene for identitetsleverandøren for å aktiver enkel pålogging.

Før du starter:

  • Sjekk at ditt Lifesize-abonnement inkluderer SSO.
  • Sjekk at din bedrift bruker en SAML 2.0-kompatibel IdP eller identitetsrammeverk. Du må kunne konfigurere dine innstillinger for identitetsplattform  for å registrere Lifesize som en klarert app.