Ring fra en telefon

Du kan delta i i et Lifesize-møte som bare lyttende deltaker fra telefonen din.

  1. Ring ett av telefonnumrene oppgitt i e-postmeldingen eller kalenderinvitasjonen.
  2. Oppgi internlinjen til personen eller møtet når du blir bedt om det.