Statistikk under samtale

Du kan samle inn informasjon under en samtale. Når du har startet samtalen, velger du Samtale > Statistikk i Lifesize-appen. MERK: Statistikk er ikke tilgjengelig under samtale i Lifesize web-appen.

Statistikk inkluderer sendt og mottatt data for lyd og video, slik som båndbredde og pakketap. Disse dataene indikerer vanligvis årsaken til problemer som kan oppstå under et anrop. Statistikk omfatter også overføringsdata for presentasjoner.

Videostatistikk omfatter:

 • oppløsning i piksler for sendt eller mottatt videobilde
 • videokodeken
 • videodatamengden som sendes per sekund i kilobit
 • videoens bildefrekvens i bilder per sekund


Lydstatistikk omfatter:

 • lydkodeken som brukes
 • lyddatamengden som sendes per sekund i kilobit
 • mengden lyddatapakker som sendes eller mottas per sekund i kilobyte.


Lyd- og videostatistikk omfatter:

 • ustabilitet, som viser tidsvariasjonen i millisekunder mellom pakkenes ankomst
 • antall datapakker som ikke når målet i det siste samplingsintervallet
 • antall pakker som har gått tapt siden begynnelsen av anropet
 • pakketap i prosent i det siste samplingsintervallet


Hvis du vil lagre statistikken, kopier dem til utklippstavlen din og lim dem inn i et dokument.