Samle inn diagnostikk

Du kan bli bedt om å samle diagnostikk fra skrivebord-appen for å diagnostisere et problem.

  1. Velg Hjelp fra menylinjen i skrivebordappen din.
  2. Velg Samle diagnostikk.
  3. Velg hvilken type problem som oppsto, fra listen.
  4. Angi en beskrivelse for problemet du har.
  5. Klikk på Start for å generere en fil som lastes opp til loggserveren automatisk, eller legges på enheten din.
  6. Hvis den automatiske opplastingen mislykkes, finner du filen i systemet og sender den i henhold til anvisninger fra kundestøtte for videre analyse.