Servicestatus for Lifesize

Status for Lifesize skybasert service er tilgjengelig på status.lifesizecloud.com. Systemet rapporterer planlagt vedlikehold og systemnedetid.

Du kanabonnere på oppdateringer for følgende komponenter:

Administrasjonskonsoll Nett-tjenesten som gir tilgang til admin-konsollen for brukere og administratorer.
Tjeneste for anropsbehandling Gir tjenester for administrasjon av enhetsregistrering, chat og samtaler.
Tjeneste for flerveis anrop Gir mulighet for gruppesamtaler.
Tjeneste for PSTN-anrop Rapporterer innkommende PSTN-anropsstatus.

Status omfatter:

  • Operativt: alle servere er opp.
  • Delvis strømbrudd eller forringet ytelse: noen servere er nede, men tjenesten er fortsatt operativ.
  • Større strømbrudd: alle servere er nede.