Delta fra en nettleser

Følgende tabell beskriver hvilken handling nettleser utfører hvis du deltar i et Lifesize-møte via deltaker-URL-en, https://call.lifesizecloud.com/extension. 

Nettleser Nettleserhandling
Google Chrome
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Nettappen åpnes hvis ikke skrivebordet er installert
 • Microsoft Edge
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Nettappen åpnes hvis ikke skrivebordet er installert
 • Internet Explorer 11
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
 • Safari
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
 • Firefox
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
 •  

  MERK: Hvis du bruker en OSX-enhet og sletter Lifesize-skrivebordappen, må du starte datamaskinen på nytt etter at appen er slettet hvis du straks prøver å delta i en annen Lifesize-samtale.