Delta fra en nettleser

 Følgende tabell beskriver hvilken handling nettleser utfører hvis du deltar i et Lifesize-møte gjennom deltaker-URL-en, https://call.lifesizecloud.com/extension.

Nettleser Nettleserhandling
 Google Chrome
 • Hvis skrivebordsappen er installert og kjører, åpnes skrivebordsappen
 • Skrivebordsappen åpnes hvis den er installert og ikke kjører, og er en Windows-enhet.
 • Hvis skrivebordsappen er installert og ikke kjører, åpnes nettappen
 • Nettappen åpnes hvis ikke skrivebordet er installert

Se Google Chrome for mer informasjon.

Internet Explorer 11
 •  Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
Microsoft Edge
 •  Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.

Safari
 • Hvis skrivebordsappen er installert og kjører, åpnes skrivebordsappen
 • Skrivebordsappen åpnes hvis den er installert og ikke kjører, og er en Windows-enhet.
 • Hvis skrivebordappen er installert og ikke kjører, og er en OS X-enhet, omdigireres du til siden Andre måter å ringe på
 • Hvis ikke skrivebordet er installert, omdirigeres til siden Andre måter å ringe på
Firefox
 • Hvis skrivebordsappen er installert og kjører, åpnes skrivebordsappen
 • Skrivebordsappen åpnes hvis den er installert og ikke kjører, og er en Windows-enhet.
 • Hvis skrivebordsappen er installert og ikke kjører, og er en OS X-enhet, omdirigerer til siden Andre måter å ringe på
 • Hvis ikke skrivebordet er installert, omdirigeres til siden Andre måter å ringe på