Delta fra en nettleser

 Følgende tabell beskriver hvilken handling nettleser utfører hvis du deltar i et Lifesize-møte gjennom deltaker-URL-en, https://call.lifesizecloud.com/extension.

Nettleser Nettleserhandling
Google Chrome
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Nettappen åpnes hvis ikke skrivebordet er installert
 • Se Google Chrome for mer informasjon.

  Internet Explorer 11  
 •  Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
 •  Microsoft Edge  
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
 • Safari  
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
 • Firefox  
 • Skrivebordsappen åpnes hvis skrivebordsappen er installert
 • Hvis ikke skrivebordsappen er installert, blir du bedt om å laste den ned og installere den.
 •  

  MERK: Hvis du bruker en OSX-enhet og sletter Lifesize-skrivebordappen, må du starte datamaskinen på nytt etter at appen er slettet hvis du straks prøver å delta i en annen Lifesize-samtale.