Aktiviteter under samtale

Alle brukere som deltar i en samtale eller et møte har spesifikke kontroller tilgjengelige. Kontrollene beror på type deltaker i samtalen: registrert bruker, gjest eller moderator. Kontrollene som er tilgjengelige for deg, vises i kontrollpanelet nederst og knappene på høyre side av vinduet for samtale.


Registrert bruker

En registrert bruker kan benytte følgende anropskontroller. MERK: Når i et moderert møte, har moderatoren full kontroll over samtalefunksjoner.

 • mik Slå mikrofonen på eller av mik-av-rød
 • video Slå kameraet på eller av video-av
 • del-skjerm Del skjermen eller presentasjonen
 • opptak Start opptak (hvis opptak er aktivert)
 • avslutt-samtale Forlat møtet
 • kebab  Tilgangsnummerfelt
 • innringing-legg til-k Legg til en deltaker
 • info Sa samtaleinformasjon
 • møte-k Se deltakerliste
 •  chat-k Chat (du ser denne knappen bare når du er i et møte)
 • tilbake Gå tilbake til startskjermen, der du kan samtale eller planlegge et møte uten å forlate samtalen

Gjest

En gjest som ringer til et møte, har følgende kontroller:
 • mik Slå mikrofonen av og på mik-av-rød
 • video Slå kameraet av og på video-av (ikke tilgjengelig med bare lydanrop)
 • del-skjerm Del skjerm
 • avslutt-samtale Forlat samtalen eller presentasjonen
 • kebab Tilgangsnummerfelt
 • møte-k Se deltakerliste


Moderator

Moderatorer har alle kontrollene som brukere har. Når i et moderert møte, har moderatorkontroller forrang fremfor brukerkontroller. Moderatorer har følgende tilleggskontroller:

 • avslutt-samtale Fjern en deltaker fra samtalen
 • avslutt-samtale Avslutt samtalen for alle deltakere
 • mik-av-rød Demp og mik opphev demping av mikrofon for individuelle deltakere i samtalen
 • mik-av-regn Demp alle og mik-regn Opphev demping av alle på mikrofonen til alle deltakere
 • moderator kan legge til en moderatordemping over dempingen av deltakere

MERK: Moderatorer ser en rødmik-av-rød skråstrek over mikrofonen for deltakere som har dempet seg selv, og en grå mik-av-k over mikrofonen for deltakere som er dempet av moderator. Når en moderator opphever demping av en deltaker, går deltakeren tilbake til forrige tilstand (dempet eller ikke dempet).