Legg til en deltaker

  1. Klikk på innringing-legg til-k Legg til en deltaker til høyre i I innringing-vinduet.
  2. Skriv inn et navn eller et nummer.
  3. Klikk på Samtale.

En link er gitt hvis du foretrekker å invitere noen via e-post.

Du kan også legge til en deltaker fra møte-k Deltaker-listen eller fra info Samtaleinformasjon.

MERK: Antallet deltakere i en samtale eller et møte, varierer etter abonnementsplan.


For å ta inn en ny innringer, velger du Legg til

For å svare på det nye anropet og avslutte gjeldende samtale, velger du Slutt + Svar.