Live Stream

For seere

Inviterte Lifesize-brukere, så vel som gjester, kan bli med i en Live Stream-hendelse ved å klikke på koblingen som står i invitasjonen.

  • Lifesize-brukere vil kunne logge inn eller bli omdirigert til Live Stream-hendelsen hvis de allerede er logget inn. Hvis invitasjonen inneholder et passord, må du skrive inn passordet for å legge inn hendelsen. MERK: Passordet for hendelsen er ikke det samme som passordet for møtet.
  • Gjester må oppgi navnet sitt før de kan følge med på Live Stream-hendelsen.

Hvis Live Stream-hendelsen ikke vises etter at du har blitt med, har Live Stream kanskje ikke blitt aktivert av moderatoren ennå. Klikk  Oppdater  for å starte streaming i nettleseren din, eller vent på at arrangementet automatisk oppdateres.

MERK:  Live Stream-hendelsen har omtrent 30 sekunders forsinkelse fra livemøtet. Denne forsinkelsen kan tilskrives begrensninger av streaming-teknologi og er vanlig blant streamingnettsteder, for eksempel YouTube.


For de som presenterer Live Stream

Bli med i det Lifesize Live Stream-aktiverte akkurat som du ville blitt med i et hvilken som helst annet Lifesize-møte


For moderatorer og møteeiere

Start en Live Stream

Når Lifesize Live Stream er aktivert og en Live Stream-hendelse er opprettet, kan enten møteeieren eller moderatoren starte arrangementet.

MERK: Sørg for at en Lifesize-bruker eller et Lifesize Icon konferanseromsystem har blitt med i møterommet før streamingen aktiveres.

  1. Klikk på streaminglinken eller lim den inn i nettleserens adresselinje, og siden Live Stream åpnes.
  2. Klikk på Aktiver Stream for å starte streaming til seere. Vanligvis er streamen synlig for seere på ett til to minutter.


Moderer spørsmål og svar

Enten eieren eller moderatoren kan administrere spørsmål under Live Stream-hendelsen når Spørsmål og svar er aktivert, med mindre  Automatisk godkjenning av alle innkommende spørsmål  er angitt for hendelsen.

Når automatisk godkjenning er aktivert for møtet, vil alle spørsmål som sendes inn via Spørsmål og svar-panelet, være synlige for seerne uten først å bli vurdert og godkjent av moderatoren. Alternativet Automatisk godkjenning er deaktivert som standard. Når alternativet er aktivert, gjelder det for alle Live Stream-arrangementer for det møtet, med mindre du deaktiverer det.

Moderatorpanelet er organisert på følgende måte:

  • Venter — Spørsmål sendt til moderatoren, som kan bli Avvist eller Godkjent for svar. For eksempel kan et spørsmål bli avvist hvis det ikke er relevant for diskusjonen.
  • Publisert — Spørsmål som er gjennomgått av moderatoren og godkjent for svar, er auto-godkjent.

Spørsmål godkjent for svar vises i listen Publisert og er synlige for deltakerne. Moderatoren svarer ved å skrive inn et svar og klikke på  Send.

MERK: Du kan løsne Spørsmål-vinduet og administrere spørsmål og svar i et frittstående vindu hvis du foretrekker å ikke se Live Stream-hendelsen og være i live-møtet samtidig. Hvis du løsner og utilsiktet lukker panelet Spørsmål, går du tilbake til Live Stream-siden og oppdaterer den.