Administrer kontakter

Kontakter-siden viser alle kontaktene i din Lifesize-kontogruppe og eventuelle kontakter du legger til. Kontakter du legger til er bare synlige for deg, og de er ikke en del av din Lifesize-kontogruppe. 

Hvis du vil vise kontaktinformasjon, velger du kontakten for å åpne kontaktkortet. Kontaktinformasjon inkluderer kontaktens link til møtet, telefonnumre og videoadresse. Klikk på favoritt  for å legge til kontakten i favorittene dine. Dine favoritter vises øverst på listen med kontakter.


Opprette kontakt

  1. På siden avatar-person Kontakter klikker du på Opprett kontakt.P
  2. Oppgi navn og anropsinformasjon for kontakten og klikk påLagre.


Rediger eller slett en kontakt

Som bruker kan du bare redigere eller slette kontaktene du har opprettet selv. 

  • For å redigere: Velg kontaktens navn på siden avatar-person Kontakter, så åpnes kontaktkortet. Klikk på Rediger  for å oppdatere informasjonen om kontakten. 
  • For å slette: Velg kontaktens navn på siden avatar-person Kontakter , så vil kontaktkortet åpnes. Klikk på Slett og bekreft deretter at du vil slette denne kontakten.