Still inn kamera- og lydinnstillinger

Når du logger deg på Lifesize-appen for første gang, har du muligheten til å velge kameraet og mikrofonen som skal brukes til videokonferansesamtaler og møter.

Kamera

Hvis du har flere kameraalternativer tilgjengelig for bruk med Lifesize-appen, velger du den som passer best til dine behov. For å angi kamerainnstillinger, velg fra alternativene i Kamera-listen. Bruk videodisplayet til å sjekke kvaliteten på utvalget ditt.

Mikrofon

For å spesifisere mikrofoninnstillinger, velger du et alternativ i listen Lyd . Du kan velge å alltid starte med mikrofonen dempet.

Sjekk mikrofonen din  ved å snakke inn i den. Når du snakker i mikrofonen, vises en grønn linje på volummåleren hvis mikrofonen fanger opp lyd.  

Sjekk høyttalerne dine ved å klikke på Spill av testlyd og lytte etter en ringelyd.


Du kan også stille inn disse valgene når som helst i Innstillinger øverst til høyre i navigeringsmenyen.