Konfigurer innstillinger

For å konfigurere innstillinger klikker du på profilikonet avatar øverst til høyre og velger Innstillinger.

  1. Angi innstillingene for kameraet
  2. Angi lydinnstillinger
  3. Velg språk

Min profil

For å se kontaktinformasjonen, klikk på ditt profilikon avatar øverst til høyre og velg Min profil

Følgende informasjon vises:

    • Møtelinken din
    • Ditt telefonnummer/numre. Du kan også få tilgang til flere telefonnumre.
    • Din videoadresse