Bruke Lifesize-videosystemet med Lifesize Cloud

Når du har en Lifesize Cloud-konto, kan du koble Lifesize Icon og 220 videosystemene til Cloud-tjenesten.