Dashbord

Dashbord-data vises basert på tidsperiodealternativet som er valgt: I dag, i går, de siste 7 dagene, siste 30 dagene, denne måneden, forrige måned eller et egendefinert utvalg (for eksempel 15.10.2016 til 1.11.2016).

Bruk disse dataene til å overvåke statistikk for forbruk og bruk.

Anrop

I tillegg til sammendragsdata som viser totalt antall anrop, antall minutter, antall aktive brukere og gjennomsnittlig anropstid for den spesifiserte tidsperioden, gir følgende diagrammer og data detaljene.

 

 • Minutter – Dette diagrammet gir en rask oversikt over bruken i minutter. Før markøren over et datapunkt for å se det faktiske antallet minutter for en bestemt dag.
 • Anrop – Dette diagrammet gir en rask oversikt over bruk etter anropsvolum. Før markøren over et datapunkt for å se det faktiske antallet anrop for en bestemt dag.
 • Brukere – Denne tabellen viser anropsvolumet eller minutter brukt per bruk for tidsperioden. Veksle mellom anrop og minutter for å endre dataene. Finn brukerne med høyest anropsvolum eller som forbruker flest minutter i en tidsperiode. Klikk på Vis alle for å se listen med alle brukere.
 • Videosystemer – Denne tabellen hjelper deg å avgjøre hvilke romsystemer som var mest brukt for anrop og hvilke romsystemer som brukte flest minutter. Klikk på Vis alle for å se listen med alle romsystemer.
 • Anropsminutter etter enhet/OS – Dette diagrammet hjelper deg å finne hvilke tilgangspunkter som brukes oftest til anrop, basert på antall minutter per enhet. Sporede data inkluderer: Web App, Icon-system, Mac-klient, PC-klient, iOS-klient, Android-klient, tredjepartssystem eller annet.
 • Anropskvalitet – Dette diagrammet hjelper deg å måle den generelle kvaliteten av anrop innenfor en spesifikk tidsperiode ved å vise prosenten anrop med pakketap. Klikk inne i sektordiagrammet for å åpne Anropsdetaljer.
 • Opptakstimer – Dette diagrammet sporer antallet opptakstimer brukt, og hjelper deg å avgjøre når du er i ferd med å overstige eller har oversteget grensen for din abonnementsavtale.
  Merk: Disse dataene er tilgjengelige bare hvis du har Ta opp og Del i abonnementsavtalen din.
 • Live Stream-timer – Dette diagrammet sporer antallet Live Stream-timer som er brukt og hjelper deg å vite når du er i ferd med å overstige eller har oversteget grensen for din abonnementsavtale.
  Merk: Disse dataene er tilgjengelig bare hvis abonnementsavtalen din inkluderer Live Stream.
 • Live Stream-historikk I denne tabellen har du lett oversikt over hvor lenge hver hendelse varte og antallet deltakere i hver hendelse som oppsto under den angitte tidsperioden. Klikk på Vis alle for å få hele historikken over hendelser og få mer informasjon om en enkelthendelse. Når du borer ned, kan du se og eksportere listen med seere og gjengivelse av spørsmålene.
  Merk: Disse dataene er tilgjengelige bare hvis abonnementsavtalen din inkluderer Live Stream.
 • Anropshistorikk – Denne tabellen viser anropshistorikkdata for den angitte tidsperioden. Når du klikker på Vis alle vises hele historikken.