Del innhold

Klikk på del innhold under et anrop eller møte for å dele skrivebordet. Hvis en annen person holder en presentasjon, kan du stanse presentasjonen før du starter din.

Når du deler skjermen din, vil du se del innhold. Deltakere i anropet sermotta innhold når de ser din presentasjon. Bruk pilene mellom presentasjons- og anropsvinduene for å endre størrelsen på dem.

Klikk på del innhold for å avslutte delingen.

MERK: Dersom du benytter Lifesize Cloud nett-app i Chrome-nettleseren, må du laste ned Google Chrome utvidelsen for Lifesize Cloud før du kan dele en presentasjon. Ingen utvidelse behøves for Internet Explorer 11.

Lyd og bilde delingsdeltakere (Nettkonferansemodus)

Du kan delta i møter som lydanroper og vise presentasjoner og dele innhold.

Du må bli med i møtet via den søkebaserte katalogen. Klikk på møtenavnet for å åpne møtets kontaktkort. Deretter velger dustemme plussfor å koble til som lydanroper med mulighet for innholdsdeling.

 

Se en video om presentasjon i et møte.