Konfigurere enkel pålogging

Lifesize Cloud støtter enkel pålogging (Single Sign On (SSO)) ved bruk av et SAML 2.0-kompatibelt identitetsleverandørrammeverk (IdP).

Før du starter

  • Verifiser at ditt Lifesize Cloud-abonnement støtter SSO. Les mer om abonnementsplaner.
  • Kontroller at firmaet ditt bruker en SAML 2.0-kompatibel IdP eller identitetsrammeverk. Du må være i stand til å konfigurere innstillingene for identitetsplattformen for å registrere Lifesize Cloud som en klarert applikasjon.

MERK: Kontakt Lifesize-kundestøtte for å aktivere konfigurasjon for brukere med forskjellige e-postdomener som godkjennes av samme IdP.

Les mer om konfigurasjon av SSO