Koble til senere

Du kan når som helst koble Icon-systemet til Lifesize Cloud:

  1. Tilbakestill systemet til standardinnstillingene i Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet 
    MERK: Denne handlingen fjerner de nåværende innstillingene, inkludert oppføringer i Favoritter.
  2. En veiviser viser deg hvordan du konfigurerer språk, nettverksinnstillinger, tidssone og tilkobling til Lifesize Cloud.