Koble til Lifesize 220

Når du har en Lifesize Cloud-konto, kan du koble Lifesize 220 videosystemet til Cloud-tjenesten.

Er systemet mitt allerede tilkoblet? Fra 220 systemet, navigerer du til Administratorinnstillinger > Kommunikasjon for å vise systemstatusen. Hvis tilkoblet, vises Klar for Lifesize Cloud-tjeneste.

Når du er tilkoblet, har 220 samme atferd som Cloud-appen på andre enheter:

 • Lifesize Cloud anvender konfigurasjonsinnstillingene direkte for systemet.
 • Alle kontakter i firmaets Cloud-gruppe er tilgjengelige fra systemkatalogen.
 • 220 kan legge til videodeltakere og ta imot flere innkommende anropere til det aktive anropet.
 • Programvareoppdateringer legges automatisk til Icon i stedet for at du må utføre en manuell oppdatering fra en separat fil. Systemet ber deg om å installere oppdateringen og lar deg forsinke operasjonen hvis du ønsker det.

Koble 220 til Lifesize Cloud-tjenesten

Koble til Lifesize Cloud-tjenesten under første konfigurasjon. For å starte denne prosessen etter installasjonen, tilbakestill systemet til standardinnstillinger.

Husk: Du må ha en Lifesize Cloud-brukerkonto for å koble 220 til tjenesten.

 1. Oppgrader 220-systemet til programvareversjon 5.0.4 eller nyere versjon.
 2. Når veiviseren for den innledende konfigurasjonen viser innstillingene for Lifesize Cloud, velger du Aktivert
 3. Åpne en nettleser og naviger til URL-adressen som vises på 220.
 4. Logg på Lifesize Cloud ved å angi e-postadressen og passordet for Cloud-tjenesten.
 5. Angi aktiveringskoden som vises på 220.
 6. Du kan knytte et 220-system til en individuell bruker eller et konferanserom:
  Individuell brukerMeg lar Cloud-sluttbrukere knytte enheten til seg selv.

  Bruker lar Cloud-kontoadministratorer knytte enheten til enhver bruker i Cloud-gruppen.

  KonferanseromBruk dette alternativet hvis enheten er i et konferanserom og er ment for flere brukere.

  Oppretter en separat Cloud-konto for 220-systemet. Angi et navn for systemet som skal vises i Cloud-katalogen. Alternativt kan du angi en e-postadresse for å anrope systemet.

 7. Naviger tilAdministratorinnstillinger > Kommunikasjon for å vise systemstatusen. Hvis tilkoblet, vises Klar for Lifesize Cloud-tjeneste.

Koble 220-systemet fra Lifesize Cloud-tjenesten

 1. Tilbakestill systemet til standardinnstillinger i Administratorinnstillinger > System > Tilbakestilling av systemet.
 2. Når den innledende konfigurasjonen viser alternativene for aktivering av Cloud-tjenesten, velger du Deaktivert.
 3. Be kontoadministratoren for Cloud-tjenesten om å fjerne systemet fra Cloud-brukerkontoen din.

møter på et 220-system på Lifesize Cloud

Møter på et 220-system som ikke er tilkoblet Cloud er annerledes enn møter som blir opprettet på Cloud.  På et 220-system (ikke tilkoblet Cloud) oppretter du lokale grupper fra kontaktene dine.  En bruker ringer opp gruppen, og systemet ringer opp hver deltaker i gruppen. Når tilkoblet Cloud, foretar hver deltaker en individuell oppringing og deltar på møtet. På Cloud kan du opprette møter uten deltakere. Et møte som opprettet på et 220-system som ikke er tilkoblet Cloud må ha minst én deltaker.

Se versjonsmerknadene for 220-systemet for mer informasjon om ulike atferder og preferanser som er deaktivert når tilkoblet Cloud-tjenesten.

Se en video om tilkobling av Lifesize 220 til Cloud.