Koble til Lifesize Icon

Når du har en Lifesize Cloud-konto, kan du koble Lifesize Icon til Cloud-tjenesten.

Er Icon allerede tilkoblet?

Fra hovedskjermen til Icon, navigerer du til > for å vise systemstatusen. Hvis statusen er tilkoblet, vises Klar for Kommunikasjon > Lifesize Cloud-tjeneste.

Når du er tilkoblet, har Icon samme atferd som Cloud-appen på andre enheter:

  • Lifesize Cloud anvender konfigurasjonsinnstillingene direkte for Icon.
  • Alle kontakter i firmaets Cloud-katalog er tilgjengelige fra Icon i . Tilkoblingsstatusen deres vises også.
  • Virtuelle møterom er tilgjengelige i .
  • Icon kan legge til videodeltakere og ta imot flere innkommende anropere til det aktive anropet.
  • Programvareoppdateringer legges automatisk til Icon i stedet for at du må utføre en manuell oppdatering fra en separat fil. Systemet ber deg om å bruke oppdateringen, lar deg forsinke operasjonen hvis du er i en samtale eller bruker systemet på en annen måte.

Koble Icon fra Cloud-tjenesten

  1. Tilbakestill systemet til standardinnstillingene i Vedlikehold > Tilbakestilling av systemet > Tilbakestilling av systemet .
    MERK: Denne handlingen fjerner de nåværende innstillingene, inkludert oppføringer i Favoritter.
  2. Når den første konfigurasjonsveiviseren spør om du vil slutte deg til Cloud-tjenesten, velg Nei.
  3. Be kontoadministratoren for Cloud-tjenesten om å fjerne Icon fra Cloud-brukerkontoen din.

Husk: Når du aktiverer Cloud-tjenesten på Icon, kan du kun foreta anrop til offentlige adresser.

Les mer om Icon.

Se en video om hvordan du kobler Icon til Cloud-tjenesten.