Legg til deltakere

Opptil 50* deltakere kan delta i et anrop eller møte, avhengig av abonnementsplanen du har.

For å legge til deltakere under et anrop, åpner du katalogen og dobbeltklikker på kontaktens navn. Du kan også klikke på kontaktens navn for å åpne kontaktkortet og deretter velge video eller lyd.

Du kan legge til deltakere ved å sende dem ringeinformasjon. Velg inviter og deretter E-post eller Plan for å generere en invitasjon med oppringingsalternativer.

Velg Legg til for å godta en ny innringer. For å besvare det nye anropet og avslutte det pågående, velger du Avslutt + svar.

I det nedre panelet vises totalt antall deltakere samt dere tilkoblingstype, enten video video eller Anrop lyd. Møteeiere, moderatorer og presentatører kan fjerne deltakere ved å velge slutt samt navnet på anroperen.

Velg Anrop > Ikke forstyrr fra hovedmenyen for å hindre innkommende anrop.

 

*Maksimalt antall deltakere etter abonnementsplan: Enterprise = 50, Premium = 40, Core = 25