Administrere kameraer og visninger

For å få tilgang til kontrollene for ptz (panorering-vipp-zoom)-kameraet, klikker du på camera-ptz. Du klikker på control a PTZ camera for å få tilgang til et eksternt ptz-kamera.

Bildet i bilde (PIP)-vinduet viser kameraets video. Klikk på PIP-vinduet for å veksle mellom ulike størrelser.

Hvis du aktiverer et annet vindu under et anrop, vil et mindre vindu vise anropsskjermen, slik at du fremdeles ser anropet. Klikk på X for å lukke dette vinduet. Det vil ikke frakoble deg fra anropet.

Endre størrelsen på presentasjons- og videoskjermene ved å dra i pilene mellom vinduene.

Hvis du bruker et Lifesize Icon-system som er tilkoblet Cloud-tjenesten, kan du velge et annet oppsett mens en presentasjon er aktiv. Les om oppsett for ditt Icon-system.