Administrer Lifesize Live Stream-hendelser

Når Live Stream er aktivert, kan du vise detaljer om hver hendelse som er opprettet, vise historiske og sanntidsdata om hendelser, overvåke timer som er tildelt i abonnementsavtalen og timer som er brukt, og laste ned Live Stream-rapporter og opptak.

Når en Live Stream-hendelse opprettes i Admin-konsollen, vises følgende detaljer på fanen Live Streams på siden Møter.

  • Navn på møtet
  • Koblingen til Live Stream-hendelsen
  • Tillatelser angitt for hendelsen (Offentlig, Kun gruppe eller Privat)
  • Live? status — hvorvidt  streaming pågår eller ikke og, hvis live, antallet seere i hendelsen
  • Historikk – Når du klikker på historikk-ikon   , åpnes Live Stream-detaljene for valgt møterom.

Vis Live Stream-historikk

I fanen Live Streams, klikk på   for å se en oversikt over hendelsene for et spesifikt møterom. Historikk-detaljene inkluderer: dato, klokkeslett og varighet for hver enkelt hendelse, så vel som antall seere for den hendelsen. Klikk på informasjonsikonet i kolonnen Rapportering for å se historikkdetaljer og laste ned rapporten.

Du kan også se en sammendragsrapport over alle Live Stream-hendelser i Admin-konsolldashbordet.

Detaljer om Live Stream-hendelse

Live Stream-detaljrapporten gir oversikt over alle deltakere som deltok i Live Stream-hendelsen. Tilgang til koblingen til Live Stream-møtet er inkludert i denne rapporten. Klikk på Eksport for å laste ned rapporten.

Last ned et Live Stream-opptak

Alle Live Stream-hendelser tas opp. Når en Live Stream-hendelse er slutt, lagres opptaket midlertidig til kontoen til eieren av opptaket. Hvis du ikke har kjøpt Live Stream Opptaks- og Delingstimer og ønsker å lagre Live Stream-opptak permanent for lagring eller deling, må eieren av opptaket laste ned opptaket straks det er tilgjengelig på siden Opptak.

  1. For å laste ned opptaket, gå til Vis opptak og åpne opptaket.
  2. Klikk på  last ned-knapp   nederst på skjermbildet.

Hvis ikke du har aktivert Live Streaming for din organisasjon ennå, kan du lære hvordan du skal konfigurere Live Stream.

Hvis du er moderator, kan du lære mer om moderering av en Live Stream-hendelse.