Anbefalte prosedyrer

Følg de anbefalte prosedyrene fra produsenten av videosystemet for optimal ytelse med Lifesize Cloud.

Lyd

Andre anropere hører meg ikke

Enkelte Mac-enheter ber om tillatelse til å få tilgang til mikrofonen når du starter Lifesize Cloud-appen første gang. Hvis du velger Nei ved en feiltagelse, vil ikke andre anropere høre lyden din.

Løsning: Velg Innstillinger > Personvern > Mikrofon, og aktiver Lifesize Cloud-appen.

Kablede hodetelefoner

Bruk kablede hodetelefoner for førsteklasses lyd med skrivebords- og mobilklienter. Hvis du bruker hodetelefoner med to kontakter sammen med Mac-enheter som bruker en analog hodetelefonport, må du koble dem med en TRRS-adapter.

Støyreduksjon

Mac-brukere bør aktivere Apple-alternativet for støyreduksjon på mikrofoninngangen for førsteklasses lydkvalitet.

Video

Påse at systemet opprettholder best mulig bildekvalitet ved å justere belysningen og bakgrunnen i miljøet etter behov, eller ved å justere kamerainnstillingene i henhold til anbefalingene fra leverandøren.