Adminkonsoll

Bruk den nettbaserte adminkonsollen på manage.lifesizecloud.com for å administrere brukere, møter og romsystemer og konfigurere globale innstillinger. 

Fra adminkonsollen, overvåke forbruk og kvalitetsberegninger, for eksempel møtedeltakelse per bruker og rom, samtalens varighet og systembruk fra instrumentpanelet. Du kan også laste ned detaljerte historikk- og aktivitetsrapporter.