Konfigurer brannmur

Webservice-HTTP og HTTPS-trafikk

For normal HTTP- og HTTPS-nettrafikk på standardporter, er den foretrukne metoden for hvitelisting etter jokerdomenenavn, spesielt der utgående trafikk slippes til en hvilken som helst *.lifesizecloud.com og *.lifesize.com URL i din webproxyserver eller tilsvarende nettverksapparat.

Lifesize oppgir underdomenene den bruker. Kunder blir varslet minst sju (7) dager før noen oppdatering av underdomenelisten.

Media og annen trafikk

For et hvilket som helst element av tjenesten som krever annen trafikk enn HTTP og HTTPS, fører Lifesize en domenenavntjeneste (DNS)-oppføring som inneholder alle de offentlige IP-adressene for den tjenesten som har de samme portkravene. Lifesize oppdaterer disse DNS-oppføringene med IP-adresseendringer etter hvert som de oppstår. Kunder kan konfigurere brannmurene sine én gang for å søke i DNS-oppføringene og oppdatere konfigurasjonen deres dynamisk etter hvert som DNS-oppføringene oppdateres. Mange brannmurer har en annen implementering av denne kapasiteten. Cisco ASA-enheter kan for eksempel konfigureres med funksjonen FQDN ACL.

Time-To-Life (TTL) for DNS-oppføringene konfigureres basert på forventet hyppighet av endringer i hver tjeneste. Mens forskjellige brannmurer kan angi levetiden til en DNS-oppføring i stedet for å bruke TTL, vil det føre til problemer med oppkobling til Lifesizes skytjeneste og anbefales ikke.

Alle DNS-oppføringer for Lifesize er hostet i Route53-tjenesten i Amazon Web Services (AWS). AWS Route53 brukes over hele verden og gir en pålitelig, sikker DNS-implementering med utmerket ytelse.

Se Åpne nettverksporter for mer informasjon om brannmur.