Klargjøring med UVC ClearSea

UVC ClearSea lar Icon gjenkjenne en klargjøringsserver og konfigurere seg selv med innstillinger som er spesifisert på serveren. Når autoklargjøring er aktivert, vil UVC ClearSea fungere som klargjøringsserver. Når enheten oppdager denne serveren, henter den konfigurasjonsinnstillingene som den finner der, og bruker dem lokalt.

MERK: Automatisk klargjøring krever at Icon oppdager klargjøringsserveren. Les mer om oppdaging av klargjøringsserver.

Du kan bruk ett av følgende alternativer for å klargjøre Icon igjennom UVC ClearSea:

ALTERNATIV 1:
Registrer Icon til UVC ClearSea over H.323 eller SIP
Lifesize MCU-konferanser vises i Møter i Icon. Lær hvordan du aktiverer støtte for Lifesize MCU-konferanser.
ALTERNATIV 2:
Integrere Icon med UVC ClearSea (kun SIP)
Icon bruker konfigurasjonsinnstillinger fra UVC ClearSea til å aktivere flerveis anrop. Lær hvordan integrere Icon med UVC ClearSea.

Velg  >   for å vise status for automatisk klargjøring i delen Kommunikasjon i tabellen. Hvis systemet er klargjort, vises IP-adressen for klargjøringsserveren.

Hvis ingen eksplisitte porter er tilgjengelige, forsøker Icon å kommunisere gjennom følgende standardporter:

  • HTTP-forespørsler sendes til port 80. Mislykkede forespørsler går tilbake til port 8180.
  • HTTPS-forespørsler sendes til port 443. Mislykkede forespørsler går tilbake til port 8181.