HTTP-proxy

  1. Logg deg på ditt Icon ved å skrive IP-adressen i en nettleser-URL. 
  2. Oppgi ditt brukernavn og passord. Se Systemtilgang og passord for standardinformasjon.
  3. Naviger til Nettverk> Proxy.
  4. Velg Aktiver proxy.
  5. Oppgi vert.
  6. Oppgi port. 
  7. Oppgi ditt brukernavn og passord.
  8. Klikk på Lagre. Proxy-tilkobling viser suksess som Tilkoblet. Hvis status for proxy-tilkoblingen din viser Feilet, sjekk innstillingene og prøv på nytt.

MERK: Når du setter opp en proksy med Icon, sjekk at portene 443 og 5222er åpne gjennom brannmuren din for at systemet skal fungere effektivt.