Smart-framing kalibrering

Når du først installerer Lifesize Icon 450 og kobler til Life Cloud, kan du sette opp smart-framing å kalibrere til grupprommiljø. Smart-framing er deaktivert frem til framing-kalibreringsprosessen er fullført.

Lær mer om paring til Lifesize Cloud.

I slutten av Lifesize Cloud paringsprosessen vil du se et valg om å sette opp smart-framing. Velg Ja for å starte kalibreringsprosessen, eller velg Nei for å sette det opp senere og returnere til hovedskjermen til Icon.

  1. Velg Ja for å starte kalibreringsprosessen.
  2. Velg det bildet som passer best til belysningen i rommet ditt.
  3. Stå eller sitt i den posisjonen som er lengst vekke fra kameraet, innenfor området på skjermen. Når du er klar, trykk Start for å begynne kalibrering. Denne prosessen kan ta opp til to minutter. Du vil se en prosessindikator og bør oppholde deg i det området som vises på skjermen mens kalibreringprosessen fullføres. Noe bevegelse vil føre til at kalibreringsprosessen fullføres raskere.
  4. Smart-framing-sensorens kalibrering er nå fullført.

Følg disse trinnene for å sette opp smart-framing senere.

  1. Når en ikke er i en samtale, på Lifesixe Phone HD velg kamera. På kameraskjermen, velg Framing Calibrate.
  2. Velg Ja for å starte kalibreringsprosessen.
  3. Velg det bildet som passer best til belysningen i rommet ditt.
  4. Stå eller sitt i den posisjonen som er lengst vekke fra kameraet, innenfor området på skjermen. Når du er klar, trykk Start for å begynne kalibrering. Denne prosessen kan ta opp til to minutter. Du vil se en prosessindikator og bør oppholde deg i det området som vises på skjermen mens kalibreringprosessen fullføres. Noe bevegelse vil føre til at kalibreringsprosessen fullføres raskere.
  5. Smart-framing-sensorens kalibrering er nå fullført.

For å lære mer, se Smart-framing oftestile spørsmål.